Wednesday, October 22, 2008

Isu ilmu-ilmu Islam (Utamakan Ilmu Agama)

Ilmu membuat seseorang jadi mulia, baik di hadapan manusia juga di hadapan Allah:

” ….Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al Mujaadilah [58] : 11)

kita sering menilai berapa lama kita mempelajari ilmu dunia dalam sehari, ada yang mengatakan belajar sekurang-kurangnya 5jam sehari barulah boleh berjaya. tetapi pernahkah kita menghitung berapa lama kita belajar ilmu agama? Adakah sejam sehari?

Jika tidak, sungguh malang nasib kita, padahal ilmu agama penting bagi kita guna mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Bukankah kebahagiaan di akhirat lebih baik dan lebih kekal? Bukankah hidup di dunia hanya sementara saja?

Meskipun dia doktor falsafah, profesor atau Pakar Komputer, tapi jika tidak tahu ilmu agama sehingga sholat, puasa, zakat, dsb tidak benar niscaya dia akan masuk neraka.

Bukan maksud kita untuk meminggirkan ilmu dunia. Mempelajari ilmu dunia yang bermanfaat adalah fardhu kifayah. Sejarah Islam menunjukkan bahawa walaupun umat Islam gemar mempelajari ilmu agama, namun ilmu dunia mereka juga tinggi. Angka yang diguna pakai sekarang adalah angka Arab (Arabic Numeral) yang diperkenalkan oleh sarjana Muslim kepada dunia. Bukan angka Romawi atau Eropah! Aljabar (Algebra), Algoritma yang mengembangkannya adalah sarjana Muslim: Al Khawarizm. Demikian pula di bidang kedoktoran dikenal Avicenna (Ibnu Sinna), di bidang sosial Averroes (Ibnu Rusyid), dsb. Kimia (Chemical) juga berasal dari bahasa Arab Alkimia (Alchemy). Yang memperkenalkan angka 0 ke dunia adalah umat Islam. Itulah prestasi umat Islam di bidang ilmu dunia.

Jika sebagian muslim sudah mempelajarinya ilmu dunia seperti kedoktoran, maka gugurlah kewajiban itu bagi yang lainnya. Tapi mempelajari ilmu agama adalah fardu ‘ain, kewajiban bagi setiap Muslim. Tanpa ilmu, maka semua amalnya akan ditolak.

Menuntut ilmu juga niatnya semata-mata kerana Allah, bukan untuk kepentingan peribadi.

Dalam Kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al Ghazali menulis sebagai berikut : “Wahai, hamba Allah yang rajin menuntut ilmu. Jika kalian menuntut ilmu, hendaknya dengan niat yang ikhlas kerana Allah semata-mata. Di samping itu, juga dengan niat kerana melaksanakan kewajiban kerana menuntut ilmu wajib hukumnya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam laki-laki mahupun perempuan” [HR Ibnu Abdul barr]

Janganlah kita menuntut ilmu hanya untuk bermegah-megahan, sombong, menandingi dan mengalahkan orang lain, atau supaya orang merasa kagum dengan kita. dan janganlah kita menuntut ilmu semata-mata untuk mengumpulkan harta benda kekayaan duniawi. jika kita menuntut ilmu hanya kerana semua ini,ianya hanyalah akan merosakkan agama dan akan membinasakan diri sendiri.

No comments: